Investeringen leiden voor uw business tot meerwaarde; maar welke investeringen en initiatieven zijn voor uw business de beste? Zonder dat u controle verliest over kosten en opbrengsten.

Het verschil maken

Een goede aansluiting van ICT op de business en op businessprocessen is van cruciaal belang. Andersom biedt ICT steeds meer strategische mogelijkheden om het verschil te maken. Een optimale aansluiting tussen Business en ICT leidt tot meer controle, betere inzichten en nieuwe kansen.

Adapt Business Analytics ondersteunt organisaties bij het opstellen en uitvoeren van een Business Intelligence en Data Analytics strategie.

Business Intelligence & Analytics Roadmap

Wij bieden voor u een pragmatische analyse van uw organisatie met een concreet advies- en stappenplan voor BI & Analytics als product. De analyse wordt gedaan door middel van:
een maturity scan van uw huidige BI en Analytics landschap;
een Best Value Model om de initiatieven met de hoogste impact te identificeren.
Het resultaat is een pragmatisch rapport dat inzoomt op kansen en opties die op korte(re) termijn hoge impact en resultaat opleveren. Deze kansen en opties worden geplaatst in een visie en een roadmap met langere termijn doelen en mijlpalen.

Workshops

In veel gevallen zullen we, na het opleveren van het rapport, in één of enkele BI & Analytics workshops samen met u inzoomen op hoe initiatieven vorm kunnen krijgen binnen uw organisatie.

Gerelateerde artikelen