Adapt is een uniek organisatieconcept waarin de professional altijd centraal staat. Binnen de Adapt groep vormen gespecialiseerde groepen professionals samen een bedrijf. Elk van de Adapt bedrijven wordt onafhankelijk gerund en kiest zelf zijn specialismen en markten. Gezamenlijk geloven alle ondernemers en organisaties binnen de groep in de volgende kernwaarden:

Confident

Ondernemerschap

Veel professionals dromen van eigen ondernemerschap maar willen of durven de stap niet zomaar te maken. Adapt ondersteunt ondernemerschap actief.  

Zo heeft iedere professional de mogelijkheid om vrij te switchen van een vast dienstverband naar freelancerschap. Hierdoor stellen wij de professional in staat om zelf zijn arbeidsvoorwaarden zo optimaal mogelijk in te richten en hier flexibel in te zijn. Voor elke professional, maar ook voor iedere levensfase, kan dit anders zijn.  

Daarnaast wordt iedere professional binnen Adapt ook medeaandeelhouder met vergader- en stemrecht. Als Adapt Groep faciliteren wij dit door middel van onze STAK. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitgifte en het beheren van de certificaten. Een meerderheid van het bestuur is gekozen door de certificaathouders en vertegenwoordigt deze.  

Seeding

Leven Lang Leren

Wij geloven dat we altijd moeten blijven leren om relevant te blijven. Of het nu vakinhoudelijk is of op persoonlijk vlak. Dit geldt zowel voor mensen binnen Adapt als voor de organisaties die deel uitmaken van de groep. Adapt Groep faciliteert dit actief.  

Zo organiseren wij op groepsniveau events waarbij wij zowel een podium bieden aan onze eigen professionals als aan externe professionals en experts. Hier nodigen wij ook onze klanten voor uit. Deze events gaan niet alleen over het delen van onze eigen kennis maar juist ook over het stimuleren van het onderling delen van ervaringen en kennis.  

Een ander voorbeeld is onze centrale Adapt bieb. Naast onze digitale verzameling van literatuur hebben wij ook een fysieke bieb op ons kantoor staan waar iedereen boeken, artikelen en tijdschriften kan ‘lenen’. Deze wordt constant aangevuld doordat alle studiematerialen van professionals, na gebruik, hier weer terecht komen. 

Team

Werken vanuit expertise

Binnen de Adapt-organisaties werken de beste professionals op hun gebied samen. Wij werken er constant aan om onze kennis te verbreden en te verdiepen en zo een leiderschapsrol in de markt op ons te nemen.  

Elke Adapt-organisatie maakt tijd, geld en energie vrij voor R&D op onderwerpen die van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. Zo blijven onze professionals elkaar prikkelen, en hebben we onze klanten telkens nuttige nieuwe inzichten te bieden.  

Doordat we bij Adapt de professional centraal stellen en werken vanuit expertise zorgt ervoor dat wij, binnen de diverse organisaties, ook echt de beste professionals hebben zitten.  

Network-Final

Modern samenwerken

Wij geloven in delen en samenwerken. Zowel onderling als met klanten. Waar kennis, expertise en ervaringen gedeeld worden, ontstaat onverwacht van alles moois. 

Hiërarchie en bureaucratie staan dit proces vaak in de weg. Wij zijn ervan overtuigd dat oude organisatievormen niet meer werken. Daarom hebben wij onze organisatie zo plat en simpel mogelijk ingericht. Adapt groep ondersteunt de bedrijfsvoering, zodat de organisaties zich kunnen richten op datgene waar ze het best in zijn.  

Als we dan kijken naar de organisatiestructuur van Adapt Groep dan proberen wij zoveel mogelijk te gaan voor situationele hiërarchie en leiderschap. Dit betekent dat degene die een bepaald project trekt, op dat moment de leiding heeft – en dat is iedere keer anders. Ook hebben we leiders op bepaalde expertises. Als het bijvoorbeeld gaat over development, dan is dat iemand die daar veel over weet en leiderschapsvaardigheden heeft. Hier zit niet per se een loon of functietitel aan vast. Op die manier ontstaat er elke keer natuurlijk leiderschap. Dat vinden we mooi om te zien en dat stimuleren we ook.   

Daarnaast gaan we bureaucratie en inefficiëntie tegen door als Adapt Groep geen zware begrotings-, plannings- en controlecycli op te leggen. We bespreken onderling natuurlijk wel de voortgang en status van de gezamenlijk afgestemde KPI’s 

Elk bedrijf in de groep wordt gevraagd hoe ze invulling geven aan deze waarden.

Lees meer over de Adapt bedrijven, ondernemen binnen Adapt of neem contact op!