Binnen organisaties wordt steeds de vraag gesteld, hoe kunnen we onze processen en systemen optimaliseren en hoe kunnen we efficiënter werken om business waarde te creëren? Om effectief te veranderen heb je frisse inzichten nodig die antwoord geven op de veranderende behoeften van de eindgebruiker. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn en welke oplossingen meerwaarde voor de organisatie opleveren. Organisaties zijn hierdoor beter in staat om adaptief op de ontwikkelingen in de markt in te spelen en hun dienstverlening aan te passen.


Mijn kracht om deze veranderingen te bewerkstelligen ligt in het analyseren en verbinden. De behoeften worden systematisch geanalyseerd door tijd te investeren in data analyse, inefficiënties in de systemen en werkprocessen in kaart te brengen en in gesprek te gaan met de experts van de organisatie. De medewerkers van de organisatie kunnen met hun belangrijke knowhow de analyses aanvullen. Vanuit deze gezamenlijke kracht versterken we elkaar, zodat de gewenste doelsituaties worden bereikt.
Ik werk sinds dit jaar bij Adapt als Business Proces Manager, Product Owner en Projectleider. Ik laat me graag uitdagen voor nieuwe projecten, zodat ik onderzoekend en met een kritische blik kan blijven achterhalen welke oplossingen er zijn op de korte- en lange termijn om uw dienstverlening waardevol te laten zijn in de ogen van de eindgebruiker.