Adapt is een groep van zelfstandige bedrijven die allemaal met hun eigen kennis en expertise hun klanten en mensen helpen te excelleren en zich constant aan te passen. We delen dezelfde waarden en ondersteunen elkaar. Zo vormen we samen de organisatie van de toekomst.

Adapt-Analytics-95x96

Van data-overload naar toepasbare inzichten.

Adapt-Innovatie-95x96

Wij helpen bedrijven scherpe keuzes te maken… en die ook uit te voeren.

AdaptUp-vierkant

Adapt Up helpt veelbelovende startup’s hun volledig potentie te ontwikkelen.

AdaptClearValue_Vierkant

Adapt Clear Value is The Customer Integration Company en CDP expert van Nederland

Wij geloven in:

Confident

Ondernemerschap

We zoeken ‘ondernemende’ professionals. Onze professionals maken onze organisatie en daarom is iedereen aandeelhouder. Niet alleen samenwerken, maar ook samen beslissen.

Seeding

Leven Lang Leren

We verwachten van elkaar dat ieder zich verder blijft ontwikkelen. Daar is tijd en budget voor.

Team

Werken vanuit expertise

In-house ontwikkelen we toepassingen die van waarde zijn voor onze klanten. Dit doen we vanuit onze gecombineerde kennis en ervaring. Hierin investeren we continu.

Network-Final

Modern samenwerken

Geen “bazen”, maar leiderschap. Geen “management” maar zelfsturing.
We werken samen en leggen verantwoordelijkheid af aan elkaar.

De ondernemers van Adapt

Na ruim 37 jaar in de meest uiteenlopende branches uitdagende functies hebben te mogen vervullen was het tijd voor weer iets nieuws. Tijdens deze 37 jaar ben ik ook 25 jaar als ondernemer actief geweest waarin ik enorm veel heb meegemaakt en belangrijke lessen heb geleerd inclusief alle successen en fouten die daarbij horen. Daarom vind ik het nu een groot voorrecht om de mogelijkheid te benutten om al deze ervaring te benutten om een nieuwe generatie veelbelovende ondernemers verder op weg te helpen. 

Het is mijn overtuiging dat elke startup met een goed concept potentieel waardevol is voor de maatschappij. Elke kansrijke startup en scale-up die de eindstreep niet haalt door gebrek aan ervaring of slechte toegang tot essentiële hulpbronnen is een gemiste kans.  

Daarom bouw ik aan Adapt Up! Een nieuwe tribe met de essentiële competenties om meer startups tot hun volledige potentieel uit te laten groeien. Want elke succesvolle case betekent het behoud van innovatief vermogen, werkgelegenheid en geïnvesteerd kapitaal. En dat is meer dan de moeite waard.

vacature bij Adapt

Er was een tijd waarin ik dacht dat ondernemen betekent dat je “alles zelf doet”. Na jaren ervaring weet ik dat het tegendeel het geval is.

Ja, ondernemen gaat over dingen zien die anderen nog niet zien. Tegen de stroom ingaan. Allemaal waar, maar tegelijkertijd gaat ondernemen ook over samenwerken, luisteren, datgene doen waar je het beste in bent.

Adapt trekt geweldige mensen aan, met energie en ideeën. Of het nu professionals zijn, ondernemers, of iets daartussenin. Samen vullen we elkaar aan, dagen elkaar uit, en bouwen zo aan een beter bedrijf en betere toekomst.

Managing Partner, Adapt Innovatie

Na een aantal jaren in loondienst gewerkt te hebben heb ik door Adapt, en haar oprichters, echt de stap naar het ondernemerschap kunnen maken. Van nature ben ik ondernemend en zo heb ik me binnen organisaties waar ik gewerkt heb altijd ook gedragen.

Toch kriebelde het al een geruime tijd om dit ondernemerschap nog concreter vorm te geven door iets voor mezelf, samen met anderen, op te gaan bouwen. Het organisatieconcept van Adapt draait om zelfstandige Tribes – zelfstandige bv’s – waar expert-teams zonder hiërarchie samenwerken.

Dit concept en de filosofie van Adapt hierachter was een directe match met mijn gedachtes over ondernemerschap en organisaties. Adapt biedt ons een ‘plug and play’ organisatieconcept, waar alles wat de bedrijfsorganisatie ondersteunt zo lean mogelijk is ingericht. Hierdoor kunnen wij ons richten waar wij goed in zijn. Organisaties helpen met hun business ontwikkeling.

0
Aantal collega's
0
Aantal blije klanten
0
Aantal succesvolle projecten