Data Analytics

In ons expert team Data Analytics staat de toepassing van data science en data analytics modellen en inzichten centraal.
Wij helpen organisaties in hun digitale transformatie, om in planmatige en stapsgewijze stappen Data Analytics toe te passen en in te richten. Door vooraf duidelijke business cases en hypotheses op te stellen en af te stemmen ontstaan concrete projecten die waardevolle inzichten en leercurves creëren.

Binnen ons expert team zijn wij ook zelf business cases en projectcases aan het definiëren, waarmee wij waarde creëren voor onze klanten. Grote focus wordt hierbij gelegd op de ontsluiting en transformatie van interne en externe databronnen.

Belangrijke technologieën:
R, Python, Machine Learning, Hadoop, SQL, NO-SQL, visualisatietools, BI tooling & DWH’s.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's

Kom onze tribe versterken

Agile Business Intelligence

The Roadmap naar Agile BI

Om van een bestaand team naar een Agile BI team te komen moeten aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Hieronder zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Het BI team
Om een goed presterende BI-team/afdeling te creëren , moeten de leden bepaalde vaardigheden bijgebracht worden. BI vaardigheden die verschillen van de vaardigheden van een normaal software development team.

De BI architectuur
Bij de meeste BI werkzaamheden is het belangrijk om ook de Agile principes toe te passen op de architectuur. Dit betekent bijvoorbeeld :
• zorg ervoor dat je architectuur nieuwe of veranderende eisen ondersteunt
• hou oplossingen eenvoudig
• stel duidelijke uitgangspunten op
• maak het mogelijk dat verschillende soorten oplossingen naast elkaar kunnen bestaan

Protoyping
Een belangrijk aandachtspunt in Agile BI is snelle en vroege feedback. Een goede optie is om voor sommige wensen een prototype te maken. Met behulp van werkende prototypes met echte data kun je snel tonen hoe het rapport gaat werken en welke resultaten haalbaar zijn. Hiervoor is het goed om de gegevens in tijdelijke tabellen te plaatsen en deze te gebruiken in het prototype om hier een demo mee te geven. Aan het einde van de demo kunt u van de gebruikers meteen feedback krijgen.
Agile testen
Een BI tester moet gebruik kunnen maken van een aantal specifieke tools waarmee hij handmatig en/of geautomatiseerd elke data transformatie afzonderlijk kan testen om te garanderen dat het eindresultaat correct is. De grootste uitdaging in Agile BI testen is de ontwikkeling van representatieve testsets ten behoeve van testautomatisering.


Wat is Agile Business Intelligence?

Vele bedrijven hebben een Business Intelligence (BI) afdeling met meerdere medewerkers. Ondanks deze schat aan ervaring worden slechts 43% van de business intelligence-projecten op tijd opgeleverd. Het is duidelijk dat veel bedrijven nog steeds moeite hebben om de informatie te leveren die managers nodig hebben om het bedrijf te runnen.

Dit is meestal het gevolg van hoe de afdelingen zijn opgezet. Ze zijn meestal onderdeel van een grotere ICT afdeling, en niet ingericht om snel en kosteneffectief aanpassingen te kunnen doorvoeren die voldoen aan steeds veranderende zakelijke behoeften. Om de steeds maar toenemende vraag naar informatie van de business te kunnen faciliteren is het nodig om flexibel (Agile) te kunnen opereren.

Agile Business Intelligence richt zich op een de behoefte om flexibel te kunnen schakelen en daardoor het proces voor het opleveren met BI-projecten te versnellen. Dit is mogelijk door eerst een aantal wijzigingen door te voeren zoals self-service BI, cloud-gebaseerde BI en data discovery dashboards die gebruikers in staat zelf gegevens op te vragen.

Daarnaast moet de ontwikkel methode van de traditionele BI-projecten aangepast worden. Veel organisaties werken volgen traditionele methoden die flexibele development niet mogelijk maken. Door gebruik te maken van nieuwe technieken en tools kan vooral het testen en de implementatie versneld worden. Agile scoping, snelle iteratie, scrum sessies, prototyping en frequente communicatie zijn belangrijke andere facetten van een agile aanpak waarmee projecten versnellen.

Meer weten over onze Tribe?


Wij zijn bevlogen professionals en vertellen jou graag meer over onze visie en onze tribe. Daarom komen wij graag met jou in contact.
Geef ons gerust een belletje, stuur ons een email of kom langs op ons kantoor.

Adapt Business Analytics B.V.
clemens@adapt.nl
030 – 633 05 58
Croeselaan 249
3521 BR Utrecht